Välkända brands 14 dagars öppet köp Pressade priser! Snabb och säker leverans
Dina inköp00,00 SEK

0

Villkor

Försäljnings- och leveransvillkor

Nedanstående försäljnings- och leveransvillkor gäller alla leveranser från Homegear.se. Villkoren gäller i de fall där inga andra skriftliga avtal ingått mellan dig som köpare och Homegear.se.

1. Dokumentation och vägledning
Om det finns produktbeskrivningar och bruksanvisningar till produkten så följer dessa med leveransen från Homegear.se. Om du vill ha mer information eller rådgivning från Homegear.se är denna endast av vägledande typ. Homegear.se är ansvarigt för att varorna uppfyller kraven på CE-märkning.

2. Leveranstid och transport
Leverans av varor från Homegear.se anses ha utförts när konsumenten fått varan levererad. Frakt av produkterna utförs av Postnord, GLS, UPS och DHL.

Leveranstid är 4-10 vardagar

3. Risk för produkterna
Risken för produkten som köpts av Homegear.se övergår till dig som konsument vid leveranstidpunkten.

4. Reklamation
Eventuella fel eller brister vid leverans från Homegear.se ska påtalas inom rimlig tid från det att du upptäckt felet. Det åligger dig att ange och påvisa hur felet eller bristen yttrar sig. Om du upptäcker ett fel ska du snabbt vända dig till Homegear.se. Du kan som utgångspunkt endast reklamera fel som visar sig senast 2 år efter att varan levererats till dig. För varor med begränsad hållbarhet är reklamationsmöjligheten begränsad av hållbarhetstiden som Homegear.se angivit.

5. Pris och betalning
I den här butiken kan du beställa dina varor online och betala via:
- Klarna
- VISA/Mastercard
- PayPal

Alla priser i Homegear.se - på webbadressen http://www.Homegear.se - är inklusive moms.

6. Behandling av personuppgifter (GDPR)
När du köper en produkt på Homegear.se registrerar vi informationen du anger om namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Information du lämnar utöver ditt köp är valfritt. Alla registreringar är krypterade och lagrade krypterade (SSL) vid dandomain. Homegear.se ansvarar för insamling och hantering av data. Homegear.se samlar inte in eller registrerar personligt känslig information. Endast vissa anställda har tillgång till dina uppgifter. När du anger din e-postadress och telefonnummer i samband med ditt köp på Homegear.se godkänner du att Homegear.se måste lämna ut denna information till transportören som den använder för närvarande i leveransen av ditt objekt (paketspårning). Om du vill komma åt / överföring av information som registrerats om dig på Homegear.se kontakta Homegear.se på mail@homegear.se. Finns det registrerade felaktiga uppgifter, eller Om du har några andra invändningar, vänligen kontakta samma plats. Du har alltid möjlighet att få inblick i vilken information som registreras om dig och du kan göra invändningar mot en registrering enligt reglerna i personuppgiftslagen.
Datahanteraren på Homegear.se är DHA ApSs VD. Alla registrerade personuppgifter i samband med inköp (orderdata) raderas manuellt efter 6 år.
Kopiera eller manipulera med orderbekräftelser, presentkort eller fakturor etc. är inte tillåtet. Vid misstanke om brott mot denna bestämmelse reserver Homegear.se rätten att avslöja relevant information som samlats in till respektive partner eller andra inblandade.

7. Ångerrätt
Homegear.se har 14 dagars ångerperiod från den dagen du tar emot dina produkter. Om du ångrar köpet skall Homegear.se underrättas om detta på mail@Homegear.se senast 14 dagar efter den dag du tog emot produkterna. Du är ansvarig för att produkterna återsänds i väsentligen samma skick och mängd som de mottogs i. Du står själv för kostnaden för transport tillbaka till leverantören.

8. Returvaror
Produktens skick när du returnerar det:
Du är endast ansvarig för eventuell försämring av varans värde på grund av hantering annat än vad som är nödvändigt för att bestämma varornas art, egenskaper och sätt.
Med andra ord - du kan prova produkten på samma sätt som om du försökte det i en fysisk butik, men du bör inte ta den i verklig användning
Om produkten testas utöver vad som beskrivs ovan anser vi den som används, vilket innebär att vid köpets återköp endast en del eller inget av inköpsbeloppet kommer att returneras, beroende på försäljarens kommersiella värde.

Vid retur av en produkt måste detta skickas i korrekt förpackning. Använd originalförpackning.

Standardblankett 
(Denna blankett måste fyllas i och returneras endast om avbokningsrätten är tillämplig)

till:
Homegear.se
Kildedalen 116
3400 Hillerød
Att: Kundservice
E-post: mail@homegear.se

Jag härmed förklarar att jag önskar göra avbokningen rätt tillämplig i samband med mitt köpavtal för följande varor / tjänster:
_______________________________________________________________________________________________________________
Beställde det: ______________________________
Mottagen på: _______________________________
Konsumentnamn: _______________________________________________________________________________________________
Konsumentadress: _____________________________________________________________________________________________
Konsument Underskrift (Endast om formulär innehåll anmäls på papper): ___________________________________________________
Datum: __________________________

Med vänliga hälsningar,
Homegear.se